Stencil

Mar 11th

Stencils การใช้ stencil สำหรับงานฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นงานผ้า งานไม้ งาน scrapbook หรืออื่นๆ ก็ได้

ตัวอย่างที่ทำเป็นกระถางไม้ และนำกระถางมาทาสีเป็นสีขาว และจึงใช้ Stencil แต้มสีชมพู และวางตรงที่เราต้องการแค่นี้ก็ออกเป็นลายสวยงามให้ชื่นชมแล้ว เห็นไหมว่าง่ายนิดเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *